ปุ๋ยเคมีศิริสัจจะ สูตร 15-15-15 ตราภูเขาไฟ
มีปริมาณธาตุอาหารหลักครบทั้ง 3 ธาตุสำคัญ นั่นคือ
ไนโตรเจนทั้งหมด 15% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ 15% โปแตสที่ละลายน้ำ 15%
เป็นปุ๋ย Ratio สูตรเสมอครบทั้ง 3 ธาตุไนโตรเจน (N) ช่วยในการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ เพิ่มโครโรฟิลล์ให้พืชสามารถปรุงอาหารได้เองอย่างสมบูรณ์ ฟอสฟอรัส(P) เร่งให้รากแผ่ขยายไปหาอาหาร และยึดเกาะให้มั่นคง ไม่ล้มง่าย การส่งผ่านอาหารไปในระบบสะดวก แผ่กิ่งก้าน แตกตาดอก เป็นปกติ โปตัสเซี่ยม(K) ช่วยให้ผลผลิตสมบูรณ์ มีน้ำหนัก จำหน่ายได้ราคา
ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ตราภูเขาไฟ เหมาะสำหรับพืชแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา พืชไร่พืชสวน พืชผัก ผลไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ

ปุ๋ยเคมีศิริสัจจะ สูตร 16-16-8 ตราภูเขาไฟ
มีปริมาณธาตุอาหารหลักครบทั้ง 3 ธาตุสำคัญ นั่นคือ
ไนโตรเจนทั้งหมด 16% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ 16% โปแตสที่ละลายน้ำ 8%
เป็นปุ๋ย Ratio สูตร 2:2:1 ครบทั้ง 3 ธาตุไนโตรเจน (N) ช่วยในการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ เพิ่มโครโรฟิลล์ให้พืชสามารถปรุงอาหารได้เองอย่างสมบูรณ์ ฟอสฟอรัส(P) เร่งให้รากแผ่ขยายไปหาอาหาร และยึดเกาะให้มั่นคง ไม่ล้มง่าย การส่งผ่านอาหารไปในระบบสะดวก แผ่กิ่งก้าน แตกตาดอก เป็นปกติ โปตัสเซี่ยม(K) ช่วยให้ผลผลิตสมบูรณ์ มีน้ำหนัก จำหน่ายได้ราคา
ปุ๋ยสูตร 16-16-8 ตราภูเขาไฟ เหมาะสำหรับข้าวในนาภาคอิสาน ที่เป็นดินร่วนปนทราย

ปุ๋ยเคมีศิริสัจจะ สูตร 16-20-0 ตราภูเขาไฟ
มีปริมาณธาตุอาหารหลักจำนวน 2 ธาตุสำคัญ นั่นคือ
ไนโตรเจนทั้งหมด 16% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ 20% โปแตสที่ละลายน้ำ 0%
ธาตุไนโตรเจน (N) ช่วยในการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ เพิ่มโครโรฟิลล์ให้พืชสามารถปรุงอาหารได้เองอย่างสมบูรณ์ ฟอสฟอรัส(P) เร่งให้รากแผ่ขยายไปหาอาหาร และยึดเกาะให้มั่นคง ไม่ล้มง่าย การส่งผ่านอาหารไปในระบบสะดวก แผ่กิ่งก้าน แตกตาดอก เป็นปกติ โปตัสเซี่ยม(K) ช่วยให้ผลผลิตสมบูรณ์ มีน้ำหนัก จำหน่ายได้ราคา
ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ตราภูเขาไฟ เหมาะสำหรับนาข้าวในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งมีสภาพเป็นดินร่วนปนดินเหนียว มีปริมาณะาตุอาหารโปตัสเซี่ยมอยู่ในดินบ้างแล้วพอสมควร จึงไม่ต้องเพิ่มเข้าไปอีก

ปุ๋ยเคมีศิริสัจจะ สูตร 16-8-8 ตราภูเขาไฟ
มีปริมาณธาตุอาหารหลักครบทั้ง 3 ธาตุสำคัญ นั่นคือ
ไนโตรเจนทั้งหมด 16% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ 8% โปแตสที่ละลายน้ำ 8%
เป็นปุ๋ย Ratio สูตร 2:2:1 ครบทั้ง 3 ธาตุไนโตรเจน (N) ช่วยในการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ เพิ่มโครโรฟิลล์ให้พืชสามารถปรุงอาหารได้เองอย่างสมบูรณ์ ฟอสฟอรัส(P) เร่งให้รากแผ่ขยายไปหาอาหาร และยึดเกาะให้มั่นคง ไม่ล้มง่าย การส่งผ่านอาหารไปในระบบสะดวก แผ่กิ่งก้าน แตกตาดอก เป็นปกติ โปตัสเซี่ยม(K) ช่วยให้ผลผลิตสมบูรณ์ มีน้ำหนัก จำหน่ายได้ราคา
ปุ๋ยสูตร 16-8-8 ตราภูเขาไฟ เหมาะสำหรับพืชในช่วงแรกๆของการปลูกที่ต้องการประหยัดต้นทุน สำหรับการหว่านปุ๋ย 2-3 ครั้งในแต่ละช่วงอายุการปลูก

ปุ๋ยเคมีศิริสัจจะ สูตร 16-16-16 ตราภูเขาไฟ
มีปริมาณธาตุอาหารหลักครบทั้ง 3 ธาตุสำคัญ นั่นคือ
ไนโตรเจนทั้งหมด 16% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ 16% โปแตสที่ละลายน้ำ 16%
เป็นปุ๋ย Ratio สูตรเสมอ 1:1:1 เข้มข้นครบทั้ง 3 ธาตุไนโตรเจน (N) ช่วยในการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ เพิ่มโครโรฟิลล์ให้พืชสามารถปรุงอาหารได้เองอย่างสมบูรณ์ ฟอสฟอรัส(P) เร่งให้รากแผ่ขยายไปหาอาหาร และยึดเกาะให้มั่นคง ไม่ล้มง่าย การส่งผ่านอาหารไปในระบบสะดวก แผ่กิ่งก้าน แตกตาดอก เป็นปกติ โปตัสเซี่ยม(K) ช่วยให้ผลผลิตสมบูรณ์ มีน้ำหนัก
ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ตราภูเขาไฟ เหมาะสำหรับพืชแทบทุกชนิด ที่ต้องการปุ๋ยชนิดเข้มข้น

ปุ๋ยเคมีศิริสัจจะ สูตร 16-8-16 ตราภูเขาไฟ
มีปริมาณธาตุอาหารหลักครบทั้ง 3 ธาตุสำคัญ นั่นคือ
ไนโตรเจนทั้งหมด 16% ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ 8% โปแตสที่ละลายน้ำ 16%
เป็นปุ๋ย Ratio สูตร 2:1:2 ครบทั้ง 3 ธาตุไนโตรเจน (N) ช่วยในการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ เพิ่มโครโรฟิลล์ให้พืชสามารถปรุงอาหารได้เองอย่างสมบูรณ์ ฟอสฟอรัส(P) เร่งให้รากแผ่ขยายไปหาอาหาร และยึดเกาะให้มั่นคง ไม่ล้มง่าย การส่งผ่านอาหารไปในระบบสะดวก แผ่กิ่งก้าน แตกตาดอก เป็นปกติ โปตัสเซี่ยม(K) ช่วยให้ผลผลิตสมบูรณ์ มีน้ำหนัก จำหน่ายได้ราคา
ปุ๋ยสูตร 16-8-16 ตราภูเขาไฟ เหมาะสำหรับข้าว ในการหว่านครั้งที่สอง เพื่อเป็นการรับท้อง จะทำให้ข้าวมีจำนวนเมล็ดมากในแต่ละรวง ข้าวเต็มเม็ด ได้น้ำหนัก สามารถจำหน่ายได้ราคา

webmaster : somkid76 @ hotmail.com