การติดต่อและแผนที่
เดินทางมาบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคุณภาพ
ข้อมูลการเกษตร
เพื่อเกษตรกร
ข่าวในวงการเกษตร
ทุกท่านที่เป็นลูกค้าของบริษัท วรรณวิมล จำกัด ทั้ง สกต.,สหกรณ์การเกษตร ,ร้านค้า และเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ย ที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าว ภายในหน่วยงานของท่าน ท่านสามารถส่งรายละเอียด พร้อมรูปภาพ มายังผู้ดูแลระบบ ที่ somkid76 @ hotmail.com ได้ทุกเวลา ทางบริษัทฯยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะประชาสัมพันธ์ ให้แก่ทุกท่าน ด้วยความเต็มใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
การทำบุญโรงงาน พร้อมฉลองปีใหม่ 2559 ให้แก่พนักงานของบริษัท วรรณวิมล จำกัด
เมื่อ 29 ธันวาคม 2558 เชิญชมได้ที่นี่

งานพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์เพื่อการเกษตร  ธกส.สุริทร์   อ.สังขะ
งานมหกรรมแสดงสินค้า และจับรางวัลสินเชื่อเกษตรกร คลิ้กชมภาพได้ที่นี่

ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เปิดชมภาพได้ที่นี่

การตรวจสุขภาพพนักงาน ของบริษัท วรรณวิมล จำกัด ประจำปี พ,ศ,2558
รวมทั้งตรวจวัดสายตาประกอบแว่นด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน เปิดชมภาพได้ที่นี่

เชิญชมรายการ Secrets of Victory -ของธนาคารกรุงเทพ ได้ที่นี่
back to homepage
webmaster : somkid @ hotmail.com