ภายในบริเวณของอาคารปั้นและอบแห้งเม็ดปุ๋ย
จำนวน4จานปั้น8ท่ออบร้อนและ2ท่ออบเย็น ภายในอาคารผลิตสามารถปั้น
เม็ดfillerได้หลายร้อยตันต่อวันเท่าที่ต้องการ ส่วนการผสมปุ๋ยในแบบ
bulkblendingนั้นสามารถผสมได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งวันโดยไม่จำกัด
จำนวน แล้วแต่orderในช่วงนั้นๆ

การเตรียมพร้อมวัตถุดิบ
วัตถุดิบผงหลากชนิดตามที่กำหนด ชั่ง และบรรจุอยู่ในถุง จะถูก
ลำเลียงขึ้นไปกองพร้อมบนแท่น เพื่อผสมปั้นเป็นเม็ด บนจานปั้นเม็ด
ปุ๋ยทั้งสี่โดยใช้spreyสารorganic AMI-AMIเป็นfiller

กระบวนการผสมผงfillerให้ทั่วถึงก่อนส่งเข้าปั้นเป็นเม็ด
ผงfillerตามน้ำหนักกำหนดแล้ว จะถูกเทคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนจึงจะถูกส่งเข้าเครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยได้

จานปั้นเม็ดfillerอัตโนมัติ
ผงfillerที่เทลงบนจานปั้น จะถูกspreyด้วยสารorganicAMI-AMI
เพื่อให้จับเป็นเม็ดและเมื่อได้ขนาดที่ต้องการเครื่องจะป้อนเข้าถังอบ
ร้อนเพื่อไล่ความชื้นออกจากเม็ดปุ๋ย
ทำให้เม็ดแห้งสนิท เหมาะกับการผสมสูตรbulkblending
ถังอบแห้งพร้อมคัดขนาดเม็ดปุ๋ย
เม็ดfillerที่ถูกลำเลียงเข้าถังอบโดยใช้ความร้อนที่ได้จากไม้ฟืน
ซึ่งไอร้อนที่ส่งเข้าไปในถังจะไล่ความชื้นในแต่ละเม็ดปุ๋ยออกไป
เม็ดfillerที่แห้งสนิทจะไหลผ่านเครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ยโดยทันที
จากนั้น สายพานจะลำเลียงเม็ดfillerที่ได้ขนาดที่ต้องการ
เข้าสู่ถังอบเย็น ไล่ความชื้นอีกครั้งหนึ่ง
การbulkblendingเพื่อผสมสูตรปุ๋ยตามต้องการ
การผสมสูตรปุ๋ยต่างๆนั้น เราจะต้องนำเม็ดวัตถุดิบต่างชนิดตาม
กำหนด ในขนาดเม็ดที่เท่าหรือไกล้เคียงกัน แห้งสนิทเหมือนๆกัน
นำมาเทบรรจุลงในช่องเฉพาะของแต่ละวัตถุดิบ ก่อนปล่อยให้ไหลลง
สู่สายพานลำเลียงเข้าเครื่องคลุกเคล้าที่เรียกว่า ท่ิอbulkblender
Automatic Controller "NOVEM"
ตู้controlอัตราการไหลของเม็ดวัตถุดิบลงบนสายพานลำเลียงจะถูก
ควบคุมโดยcomputerเพื่อความแม่นยำในการปล่อยวัตถุดิบทุกๆตัว
ลงผสมสูตรปุ๋ยแต่ละสูตรจึงสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพ
การบรรจุปุ๋ยแต่ละสูตรลงถุง
ปุ๋ยสูตรที่ผสมในเครื่องคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างสม่ำเสมอแล้ว
สายพานจะลำเลียงขึ้นเก็บในไซโล เพื่อบรรจุลงถุง
ชั่งน้ำหนักและปิดปากถุง โดยมีสายพานลำเลียงต่อไป
สายพานลำเลียงเข้าเครื่องปิดปากถุง
เมื่อบรรจุ ชั่งแล้ว สายพานจะลำเลียงมาให้พนักงานปิดผนึกต่อไป
เครื่องเย็บปากกระสอบปุ๋ย
สายพานจะพาถุงปุ๋ยที่ชั่ง ปิดผนึกถุงในแล้ว
ผ่านเข้าสู่เครื่องเย็บปากกระสอบปุ๋ยต่อไป
สายพานลำเลียงกระสอบปุ๋ยที่บรรจุแล้ว
หลังจากบรรจุ เย็บปากกระสอบแล้ว ถ้าจะนำเก็บเข้าstock
ก็จะวางเรียงลงบนพาเล็ต
ลำเลียงขึ้นรถ ส่งจำหน่าย
หากจะส่งจำหน่ายก็จะลำเลียงขึ้นเรียงบนรถบรรทุกได้เลย
วัตถุดิบแต่ละชนิด จะถูกชั่งบรรจุในน้ำหนักที่กำหนด และเก็บกองไว้เรียบร้อย พร้อมใช้
พนักงานจะรวบรวมสินค้าสำเร็จรูป เก็บกองเป็นstockเรียบร้อยและสวยงามเป็นระเบียบ
back to homepage
webmaster : somkid76 @ hotmail.com