การติดต่อและแผนที่
เดินทางมาบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคุณภาพ
ข้อมูลการเกษตร
เพื่อเกษตรกร
ข่าวในวงการเกษตร
บางคำถามที่มักเป็นข้อข้องใจของเกษตรกร และเป็นข้อมูลสำคัญๆที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร ซึ่งบางคำถาม เป็นคำถามที่ถามกันมาบ่อยมาก เช่น ในเรื่องของดิน ชนิดของธาตุอาหารในดิน อาหารของพืช ชนิดของปุ๋ยและการคำนวณราคาปุ๋ยแบบคร่าวๆก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ย ท่านสามารถเปิดเข้าไปอ่านรายละเอียด และ download ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปใช้ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่านบ้าง ไม่มากก็น้อยละครับ หากท่านต้องการข้อมูลอื่น ด้านใด กรุณาแจ้งเข้ามาที่ somkid @ hotmail.com ได้ทุกเวลา ซึ่งทางทีมงานจะพยายามค้นคว้ามาบริการแก่ท่าน ขอบคุณครับ
ความรู้เรื่องดิน : ทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง
ชนิดของปุ๋ย ตารางเปรียบเทียบระหว่างปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์
ปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยเคมี และการคำนวณราคาปุ๋ย
อาการอ่อนแอของพืช ที่ขาดธาตุอาหาร
ประวัติความเป็นมาของปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ ข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร
การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมข้าว : รายงานวิจัยของ สนง.คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
การทำนาข้าวหอมมะลิ-105 ในจังหวัดสุรินทร์
ตรวจสอบข้อมูลราคาปุ๋ยตลาดโลก ณ วันนี้
จาก Profercy Just more than information
back to homepage
webmaster : somkid76 @ hotmail.com