การติดต่อและแผนที่
เดินทางมาบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคุณภาพ
ข้อมูลการเกษตร
เพื่อเกษตรกร
ข่าวในวงการเกษตร

ประวัติการก่อตั้งโรงงาน

บริษัท วรรณวิมล จำกัด ได้จดทะเบียนการค้าในรูปแบบ บริษัท-จำกัด เมื่อปี พศ.2528 ทะเบียนเลขที่ 4183/2528 ด้วยเงินลงทุนเริ่มแรกที่ห้าล้านบาทในเวลานั้น บริษัทดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ ด้วยความซื่อสัตย์ต่ออาชีพดังกล่าวมาโดยตลอด
บริหารกิจการโดย คุณวรรณวิมล ศิริประวัติกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมีสำนักงานเลขที่ 143/1 หมู่ 3 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0-2577-1747 โทรสาร 0-2577-2694

บริษัท วรรณวิมล จำกัด นอกจากจะเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีในระดับต้นๆของประเทศแล้ว ยังเป็นผู้ริเริ่มการผลิต ในรูปแบบ อินทรีย์-เคมี และพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้ำคุณภาพมาโดยตลอด ในทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตราภูเขาไฟ และตราอินทรีย์-รวงข้าว จัดส่งให้แก่ลูกค้า สกต. ของ ธกส. และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ

บริษัท วรรณวิมล จำกัดยังได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตปุ๋ย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่ มอก.75-2548 ใบอนุญาตที่ (3) 2051-38/75

การขนส่งสะดวก รถขนส่งที่มารับสินค้าสามารถมาสะดวกจากทุกภาคของประเทศ เพราะโรงงานอยู่ไกล้กับถนนสายวงแหวนตะวันออก บางปะอิน-บางนา

ด้วยพื้นที่โครงการกว่า 20 ไร่ เป็นอาคารจัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป อาคารโรงงานผลิต อาคารสำนักงาน ห้อง Lab วิเคราะห์ปุ๋ย บ้านพัก และ Clubhouse โดยกว่า 70% ของพื้นที่ จัดเป็นพื้นที่สีเขียว บรรยากาศร่มรื่น รักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติ เสมือนหนึ่งเป็นปอดช่วยฟอกอากาศให้แก่สาธารณะ ในบริเวณโดยรอบโรงงาน


copyright @ wonvimon.co.th
webmaster : somkid76 @ hotmail.com